Nyheder

Tordenskioldsdagene 1717
Referat fra generalforsamling den 23. februar 2017.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand – Jette Lyng Giversen modtager
genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Inge Dyg og Inge-
Lise Klemmensen er på valg – begge modtager
genvalg
8. Valg af revisor
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt (herunder kan der ikke sættes forslag
under afstemning).
Formand Jette Lyng Giversen bød velkommen til de
fremmødte.
Jette meddelte at Frede Wilcke (bestyrelsesmedlem) og
Erik Østergaard (revisor) var fraværende pga sygdom.
1. Advokat Ole Kildeby blev valgt som dirigent
2. Jette Lyng Giversen fremlagde sin beretning
(vedhæftet) – Beretningen blev godkendt
3. I Frede Wilckes fravær fremlagde Jette regnskabet
4. Fastlæggelse af kontingent – forslag om uændret
kontingent blev godkendt
5. Der er ikke indkommet forslag
6. Jette Lyng Giversen blev genvalgt som formand
7. Inge Dyg og Inge-Lise Klemmensen blev genvalgt
som bestyrelsesmedlemmer
8. Erik Østergaard blev genvalgt som revisor
9. Carsten Thomasen og Niels Chr. Jensen blev
genvalgt som suppleanter
10. Eventuelt – Intet
Bestyrelsen består herefter af:
Jette Lyng Giversen
Kenneth Markfoged Bergen
Inge-Lise Klemmensen
Frede Wilcke
Inge Dyg
Efter generalforsamlingen fortalte Per Buhelt levende
om de spændende ideer for den nordre mole.
Per Buhelt er tovholder for idegruppen, der samarbejder
med forskellige interessenter og selvfølgelig havnen om
ideerne.
Molen, der er 1,9 km lang – bliver åben for publikum
med masser af muligheder for lystfiskeri –
opholdspladser med gril mm.
Ved indgangen til molen bliver der mulighed for køb af
is, sodavand mm, samt levende orm.
Generalforsamlingen afsluttedes med en hyggelig
spisning.
For referat: Inge Dyg

Beretning for Foreningen Tordenskioldsdage 1717
Foreningen 1717 har nu eksisteret siden 2012 de første år har
været lidt turbulente – vi har skulle definere vores opgaver og rolle i den samlede organisation.
De sidste par år har vi fundet vores plads og vi er vores opgaver – opgaven er stadig at støtte op om Tordenskioldsdagene i Frederikshavn.
Vi har dog udvidet området, så nu er vi også med i Gøteborg, København og andre steder hvor Tordenskioldsdagene afvikler events.
2016 har været et travlt år, og udvidelsen af bestyrelsen sidste år har været en god beslutning.
Foreningen inviterede vore medlemmer til en event i Krudttårnet med mad, vin samt underholdning, for denne måde, at fortælle om en af vore nye aktiviteter. Desværre var der er ikke så man af vore medlemmer som deltog.
1. Opgaverne er blevet flere og mere omfattende sommeråbent i Krudttårnet alle ugens dage i 6 uger.
2. Tordenskioldsdage i Gøteborg,
3. og sidste skud på stammen Tordenskioldsdage under Kulturnatten i København – en meget intens oplevelse med 9000 besøgende på 6 timer. Så det blev et langt døgn.
Samtidig er interessen for at bruge Krudttårnet steget kraftigt
– mange forskellige arrangementer afvikles i Krudttårnet.
Erhvervslivet bruger Tårnet til at differencer sig på, når det gælder kundearrangementer.
Bryllupperne var i begyndelsen kun få deltagere med én giftefoged.
Det seneste i 2017 er et bryllup med 55 deltagere, hvor vi står for champagne og lidt underholdning, mens brudeparret bliver fotograferet, hvorefter selskabet skal til fest på Himmel og Hav.
Vores rolle under Tordenskioldsdagene er også under stadig udvikling – nye opgaver er kommet til – vi står for skattejagten på pladsen – og fungerer som info til gæster og mange andre. Vores gruppe deltager også opsætning af vedligeholdelse under TD.
Alt dette betyder, at vi altid mangler hænder – der er altid en opgave der venter.
Den nye indgangsport er foreningen 1717´s værk – i samarbejde Fonden og Danske Bank lykkedes at få samlet pengene ind.
Udviklingsopgaver:
En opgave som vi endnu ikke har fundet en løsning på er ”Krudttårnet” i træ/pap som fik foræret. Desværre har det vist sig at blive for dyrt, at i stand sætte. Så det kunne stå ude i flere dage, som afsæt for skattejagten m.m. under TD. Skattejagten bliver fremover til Tordenskiolds skattejagt. Vi har en aftale med historiker Erik Christensen og Pernille Lisborg biblioteket om, at de skal udtænke nogle gode spørgsmål.
Vi er derfor ved at undersøge mulighederne for at købe et telt som dekoreres som Krudttårnet. Foreningen vil således medbringe teltet til TD, Gøteborg og København.
Et område, som foreningen har brug for hjælp til er rekrutteringen af flere frivillige. Vi mangler til Krudttårnet, Bygarderoben og handbymænd under efter og før Tordenskioldsdagene☺
Der kommer hele tiden nye aktiviteter som vi skal løse – specielt private arrangementer i Krudttårnet stiger kraftigt. PT er der aftalt sølvbryllup med brunch – ca. 40 personer – og som nævnt et bryllup i sept. Med 55
gæster – vielse og champagne m.m. med efterfølgende fest på Himmel og Hav.
Samtidig har vi kommende 2 erhvervsarrangementer i marts plus de to vi har afholdt i 2017.
Sommeråbningen af Krudttårnet vil det være dejligt at have flere frivillige og man kan melde sig en eller flere vagter. Alt har interesse☺
Efter generalforsamling vil Per Buhelt fortælle os lidt om hans involvering i de kommende muligheder for fiskeri for private på den nye mole.

juletraesfest-1717

toejhuset

Tordenskiold i København

Indbydelse til fødselsdag

Tordenskiolds Soldater Fladstrand indbyder til fejring af Peder Wessels fødselsdag
peter-wessel-tordenskiold_fullwidth

Lørdag den 8. oktober 2016 kl. 18:00 i gemakkerne på Scandic Hotel The Reef

Det bliver en fantastisk aften i Viceadmiralens ånd med den pomp og pragt der bør og hører sig.
adelsvaaben_bigmodal
Som sædvanlig bliver det en aften med underholdning og en kulinarisk oplevelse med:

Forret
Hovedretter
Dessert med kaffebord
Natmad

Billetten til arrangementet købes online på
Link til betaling
Tordenskiolds fødselsdag
Pris.325,- kr.

Tilmeldingsfrist Søndag 2. oktober 2016

51107_large

Hvad er Oceanos?

Frederikshavns fortid

Tordenskioldsdage omdanner i år hele Paradiskajen til Fæstningsbyen Fladstrand år 1717. Svenskerne angriber og historiens bedst kendte søofficer, Peter Wessel Tordenskiold, lader kanonerne brage, når han og alle hans soldater, kæmper mod sine svenske fjender i havnen. Søslaget mellem de mægtige sejlskibe, er kulminationen på det store skuespil “OCEANOS”. Spillet er instrueret og iscenesat af skuespiller Martin Schwab, og har et stort antal medvirkende skuespillere, historiske grupper og statister.

Fremtid & fagfolk

God grund til at lave en stor fejring i vores havn.
I Frederikshavn investeres der nu 900 mio. kr. i udvikling af den kommunale erhvervshavn og forsvarets flådehavn. Frederikshavn sætter alle sejl og viser viljen til at skabe sin fremtid selv, i stedet for at vente på – at fremtiden skaber Frederikshavn. Til Åbent Hus på Flådebasen, kan man kan også møde flere repræsentanter for både erhvervsskolerne, flåden og andre maritime virksomheder, og få en uddannelsessnak. Det detaljerede program kommer snart op her på siden